Søndag d. 19. juni 2022, kl. 19:30
Gudstjeneste, 1. s. e. trinitatis  ved Anders Raahauge
Sted Kirketorvet, 6400 Sønderborg