Søndag d. 8. november 2020, Kl. 19:30 til kl. 20:30

Erindringer fra Genforeningen vævet sammen med sang og musik

Sct. Marie Kirke er rammen om en del af det grænseoverskridende projekt ”Jeg kan huske Genforeningen”

Som en udløber af Sønderborg Kommunes 2020-fejring vil der være en ”fortællekoncert”i Sct. Marie Kirke søndag den 8. november. Koncerten veksler mellem korsang og ”højttalerorkester” i form af lydbilleder med fortællinger ud fra temaet ”Jeg kan huske Genforeningen”. Koncerten er en del af et grænse-overskridende projekt, og de medvirkende er kormedlemmer fra Sct. Marie Kirkes Motetkor og Kantorei der Sct. Jürgen Kirche i Flensborg samt organisterne Helge Granum og Klaus Ullrich.

Fortælledelen med lydbilleder er skabt af komponist og lydkunstner Hans Sydow, der har interviewet sønderborgere og flensborgere i alderen 5-80 om deres tanker ud fra sætningen: ”Jeg kan huske Genforeningen …”

Hans Sydow fortæller om optagelserne: ”Det har været meget bevægende for mig, at indsamle historierne til projektet med deltagere på begge side af grænsen. Alle har været taknemmelige for at deltage og få mulighed for at fortælle netop deres historie om Genforeningen. Som en tysk dame sagde til mig: Det skal jo være ordentligt, når du kommer hele vejen fra Danmark, for at lave optagelser med os. Genforeningen betyder noget forskelligt for danskere og tyskere, men det er tydeligt, at den betyder noget for os alle, og projektet her er med til at skabe en dialog mellem os.” 

De to korgrupper synger sange, der dels relaterer til Genforeningen, men også er et udtryk for, hvordan sange har været brugt som identitetsmarkører og for nogles vedkommende har været forbudt i de respektive lande.  Korgrupperne synger både og hver for sig og sammen. Billetter udleveres ved døren efter ”først til mølle princippet”.

Ud at gå med hovedtelefonerne og mobilen

Som optakt til koncerten vil der være en soundwalk fra Dybbøl Banke og ind til Sct. Marie Kirke. Man går med sin mobiltelefon med høretelefoner på, og undervejs på ruten vil der være punkter, hvor der kommer historier om ”Jeg kan huske Genforeningen”- nogle andre historier end dem, man hører i kirken. Også soundwalken er optaget og produceret af Hans Sydow. Soundwalken har været der siden juni måned, så nogle kender den måske. Soundwalken starter kl. 18.30 ved Dybbøl Mølle, og koncerten begynder kl. 19.30.

 

Den tyske del af projektet finder sted i ved Sct. Jürgen Kirche i Flensborg lørdag den 1. november. Her vil der være et kort musikalsk indslag foran kirken, en introduktion til projektet og derefter soundwalk fra Sct. Jürgen Kirche ad Elderweg. Denne soundwalk er også produceret af Hans Sydow og rummer historier fortalt af borgere i Flensborg.

 

På grund af covid-19 situationen er projektet desværre blevet indskrænket, da det i øjeblikket ikke er tilladt at holde kirkekoncerter med kor i Flensborg. En del af fortællekoncerten skulle have været med live optræden af nogle af Theaterschule Flensburgs elever, men det har også måttet udgå af projektet. Hele projektet er bl.a. støttet af NyKunstiSønderborg og KursKultur gennem Interreg-midler.

 

 


"Jeg Kan Huske" Genforeningskoncert
Sted Kirke Allé 4, 6400 Sønderborg