Over kirkens vestindgang finder vi kirkens hovedorgel, et pragtstykke fra Markussen og Søn, som blev installeret i kirken i forbindelse med hovedrenovering i 1962 og intoneret efter daværende organist, Elmers foretrukne lidt skarpe klangfarve. Orgelets 39 stemmer er inddelt i fire grupper, oppefra Brystværket, Hovedværket, Rygpositivet og Pedalværket. Som typisk for Markussen og Søn er Brystværket udstyret med foldelåger, hvorved gives effekten af et svelleværk og en des større dynamik i hele orgelet. 

Hør kirkens tidligere organist på orgelet her

Luften til de mange piber leveres af en blæser i skabet modsat trappeopgangen gennem en overvejende mekanisk sløjfevindlade, dvs. mekanisk traktur og registratur på de fleste stemmer.

For at udnytte orgelets mange muligheder bedre og lette spillet væsentligt, blev der i 1998? installeret setzersystem med 4 * 100 programmérbare kombinationer. Som et kuriosum kan nævnes, at et orgel med 39 stemmer har i alt 549 755 813 887 kombinationsmuligheder, hvilket kun betyder, at uanset hvor meget organisten øver, vil der altid være flere muligheder.

Stemmerne fordeler sig, som nedenstående:

Brystværk Hovedværk Rygpositiv Pedalværk
Sivfløjte 1' Cymbel 2 kor Nasat 1 1/4' Zink 4'
Gedaktfløjte 2' Spidsquint 2 2/3'  Waldfløjte 2' Kornet 2'
Blokfløjte 4' Spidsfløjte 4' Rørfløjte 4' Nathorn 2'
Gedakt 8' Rørfløjte 8' Kobbelfløjte 8' Gedakt 8'
Tremulant B Gedaktpommer 16' Tremulant R Subbas 16'
Skalmeje 8' trompet 8' Dulcian 8' Trompet 8'
Regal 16' mixtur 4-5 kor Scharf 4 kor Fagot 16'
Cymbel 2 kor Oktav 2' Sesquialtera 2 kor Mixtur 5 kor
Principal 2' Oktav 4' Oktav 2' Oktav 4'
Quintatøn 4' Principal 8' Principal 4' Oktav 8'
      Principal 16'

 

Af kobler findes:

H+B, H+R, P+R, P+H, P+B

Det nuværende orgel er det fjerde i rækken. Da kirken blev indviet i 1600 havde man taget orgelet fra den gamle kirke med, men allerede 1606 byggede Joachim Willers i Salzwedel et nyt orgel for 75 daler, som i 1642 blev forbedret. Dette orgel udtjente sin værnepligt i godt 200 år inden det blev udskiftet i 1854 af et nyt orgel leveret fra Demant og Søn, som forøvrigt blev udvidet og restaureret i 1923. Rygpositivet af dette orgel er nu installeret i Menighedshuset.