Er du vores nye Kirkegårdsleder?

 

Stillingen som kirkegårdsleder ved Sønderborg Sankt Marie Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

 

Stillingen er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge.

 

Kirkegårdslederen skal varetage følgende opgaver:

 

  • Den daglige ledelse af kirkegården
  • Administration af løn mv. for personalet på kirkegården.
  • Regnskabs- og budgetansvar.
  • Ajourføring af kartoteker mv.  
  • Deltagelse i menighedsrådsmøder.

 

Der er pt. ansat 7 medarbejdere på kirkegården.

 

Vi forventer, at du har:

  • Ledelseserfaring.
  • Gode evner til at samarbejde med både interne som eksterner parter
  • Har flair for tal og regnskab.
  • Har uddannelse som hortonom eller tilsvarende.
  • Kan bevare overblik i en travl hverdag

 

Ansættelse sker ved Sønderborg Sankt Marie Sogns Menighedsråd beliggende Østergade 1, 6400 Sønderborg.

Se billeder fra kirkegården her

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 32, hvilket betyder en årlig løn på 411.958,- kr. aktuelt niveau på løntrin 1.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mads Jakob Thorlund Jakobsen på telefonnummer 40 24 30 26.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Menighedshuset, Østergade 1, 6400 Sønderborg, eller på mail til 8988fortrolig@sogn.dk emne bedes angivet med ”kirkegårdsleder”.

 

Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 19. november 2021 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.