En stilling som kirketjener er ledig i vores smukke gamle kirke. Det er en stilling med stor frihed til selv at tilrettelægge dagens arbejde og med muligheder for selvstændige initiativer og samarbejde med menighedsråd, præster og kirkens øvrige ansatte. 

Læs stillingsopslaget her og undlad endelig ikke at prikke til een du kender, som måske kunne være interesseret.

Kirketjener til Sct. Marie Kirke, Sønderborg.

En stilling som kirketjener ved Sct. Marie Kirke er ledig til besættelse pr. 01.06.2021 eller efter aftale.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Sct. Marie Kirke er en bykirke placeret midt i det historisk forankrede Sønderborg med et godt kirkeliv og mange arrangementer og koncerter. Derfor søger vi en medarbejder, der er i besiddelse af overblik og selvstændighed med god forståelse for kirkens arbejde.

 

Se mere om kirkens aktiviteter, personale og historie på hjemmesiden: www.sctmarie.dk.

 

Kirketjenerens hovedopgaver er bl.a. følgende:

 

-                     Kirketjeneste

                                            Praktisk medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer

 

-                     Rengøring

                                            Daglig rengøring og vedligeholdelse af kirken. Desuden rengøring af kapel og                                                                                menighedshus.

 

-                     Værts-/værtindefunktion

                                            Opsyn i kirkens åbningstid

-                                          Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med aktiviteter

                                            i kirken

 

-                     Pedelfunktion

                                            Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og kirkens inventar, herunder                                                                                      vedligehold og mindre reparationer.

 

Vi ønsker, at du som vores kirketjener:

 

-                     kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og identificerer os med                                         den danske folkekirkes værdisæt.

 

-                     er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende

 

-                     har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag

 

-                     kan arbejde selvstændigt, men har lyst og evne til at samarbejde med vores anden                                                      kirketjener, kirkens præster, kirkens øvrige medarbejdere og menighedsrådet                

 

-                     har øje for rengøringsbehov og -standard

 

-                     er arbejdsom med praktisk sans og hænderne skruet rigtigt på

 

-                     har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr

 

-                     er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde og at arbejdsmængden                         varierer hen over året.

 

-                     er ansvarsbevidst og fleksibel

 

Vi kan tilbyde vores kirketjener:

 

-                     et spændende job med mange forskelligartede opgaver

 

-                     et godt fællesskab med engagerede og dygtige kolleger i en hyggelig og uformel                                                        atmosfære

 

 

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider og du skal påregne arbejde på søn- og helligdage og i aftentimer. Kirketjenerne supplerer hinanden og afløser hinanden under ferie og fridage.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales inden for intervallet 272.435,09 kr. - 351.298,78 kr. Fikspunktet er 272.435,09 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr.

 

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført ved ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Prøvetiden er tre måneder. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Har du ikke den nødvendige 5 ugers uddannelse som kirketjener, skal denne gennemføres inden for de første to år efter ansættelse.

 

Ansøgning med relevante bilag stiles til menighedsrådet og sendes til Sct. Marie Kirke, Østergade

1, 6400 Sønderborg eller på mail til kirkekontor@sctmarie.dk.

 

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest onsdag, den 19.05.2021, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes “kirketjener” i mailens emnefelt.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Formand for Menighedsrådet, Mads Jakob Jakobsen på tlf. 4024 3026 eller på mail: mjj@km.dk

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 26.05.21