Kordegn

 

En stilling som kordegn ved Sct. Marie Kirke, Sønderborg er ledig pr 1. august 2022

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

Føre kirkebog og udstede attester

Varetage sekretæropgaver for præst, menighedsråd og medarbejdere

Bestille materialer, børnebibler, kontorartikler mv.

Passe telefon og tage imod sognets borgere

Være ansvarlig for kirkens hjemmeside og annoncering i ugeblad

Til stillingen hører et særligt ansvar for at oprette administrative CPR-numre for hele provstiet

Kirkekontoret har fast åbningstid tirsdag- fredag kl. 9-13

 

 

Sct. Marie Sogn har 10076 indbyggere, 16 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et levende og rigt kirkeliv og et godt samarbejde mellem de forskellige arbejdsgrupper ved kirken. Vores kirkegårdsassistent er ligeledes uddannet kordegn og fungerer som afløser ved ferie og anden frihed.

 

Vi forventer, at du kan møde kontorets besøgende med et smil og venlighed så borgerne får en god oplevelse af kirken allerede fra den første kontakt, at du selv kan tilrettelægge din arbejdsdag og prioritere dine arbejdsopgaver. Til gengæld får du en stilling med stor frihed i et positivt arbejdsmiljø med mange forskellige mennesker.

 

Ansættelse sker ved Sankt Marie Sogns Menighedsråd med kontor og primært arbejdssted Østergade 1, 6400 Sønderborg

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 349.309,70 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er       kr. årligt ved ansættelse på       timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mads Jakob Jakobsen på telefonnummer 40243026 /mail MJJ@KM.DK eller Lis Augustenborg 29720940

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret Østergade 1, 6400 Sønderborg eller på mail til 8988fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. juli kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 29/30

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.