Organist

 

En nyoprettet stilling som 2. organist ved Sct. Marie Kirke, Sønderborg, er ledig til besættelse pr 1. september 2022

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Til denne stilling søger vi en positiv og initiativrig person, som har lyst til at arbejde med musik og med børn/unge. I stillingen ligger der både klassiske organistopgaver såvel som bredere menighedsarbejde, hvorfor vi søger en ildsjæl, der brænder for kirken og som vil udvikle og være medarbejder på menighedslivet i og omkring kirken. Der er derfor plads til at udarbejde egne koncepter og give sig i kast med egne initiativer

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger efter fast turnus
 • I perioder spille til morgen- og aftensang efter fast turnus
 • Spille til plejehjemsgudstjenester (Mølleparkens plejehjem og Sct. Jørgens Hospital)
 • Spille og medvirke ved børnegudstjenester
 • Vikariere for kirkens faste organist
 • Lejlighedsvis hjælpe ved indstudering for voksenkor

 

 • Arrangere og forestå Babysalmesang
 • Udarbejde et eller flere musikalske tilbud for børn/unge/ældre
 • Deltage i provstiets salmesangsprojekt
 • Have kontakt til skoler

 

 • Hjælpe ved juniorkonfirmander
 • Deltage i Jesus på Slottet, et provstiprojekt
 • Deltage og arrangere Lanterneoptog/gudstjeneste i samarbejde med nabokirken
 • PR for hele kirken

 

De sidste 4 nævnte opgaver vil for ansøgere med uddannelse som DOKS eller KMOK på baggrund af overenskomsterne bliver lavet som særskilt ansættelse.

 

Sct. Marie Sogn har 10076 indbyggere, 16 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et levende og rigt kirkeliv og et godt samarbejde mellem de forskellige arbejdsgrupper ved kirken.  

Orglet i Sct. Marie Kirke er et Markussen og Søn orgel i absolut særklasse med 39 stemmer med setzeranlæg og tre manualer. Derudover råder kirken over et flytbart positiv, et kapelorgel og et historisk orgel i kirkens Menighedshus foruden diverse klaverer. Læs mere om instrumenterne på kirkens hjemmeside www.sctmarie.dk

Ud over instrumenterne tilbyder vi et attraktivt arbejdsmiljø med mange dygtige og engagerede kolleger i det naturskønne og kulturelle Sønderborg. Der er eget kontor og mulighed for personlig sparring og udvikling såvel som en selvstændigt tilrettelagt arbejdsdag.

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt
 • Møder forberedt
 • Har lyst til at arbejde med børn og unge
 • Vil udvikle og være medarbejder på menighedslivet i og omkring kirken

 

 

Ansættelse sker ved Sct. Marie Sogns Menighedsråd med primære arbejdssted i Sct. Marie Kirke, Kapel og Menighedshus

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Afhængig af uddannelse kan det være nødvendigt at splitte stillingen ved ansættelsen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mads Jakob Jakobsen på telefonnummer 40243026 /mail MJJ@KM.DK eller Lis Augustenborg 29720940

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret Østergade 1, 6400 Sønderborg eller på mail til 8988fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. august kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 33.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.