Menighedsrådets medlemmer
 

 
Formand for menighedsrådet
Ejler Skjerning
Lille Havstien 2 Augustenborg
tlf. 23 30 94 91
e-mail: fam.skjerning@hotmail.dk
Næstformand for menighedsrådet
Jes Nissen
Aprilvej 4
jettejes@bbsyd.dk
 
Kirkeværge
Ebbe Lintrup
Engelshøjgade 14
tlf. 74 42 43 60
E-mail: ebbelintrup@stofanet.dk
 
Kontaktperson
Jens Schultz-Hansen
Asylvej 7, 1.
tlf.74 42 08 09
E-mail: jsh1@mail.dk
 
Kasserer
Rolf Chr.Weber
Lysvang 18.
tlf.74 43 71 39
E-mail: rolf.weber@mail.dk

Vera Nødskov
Alsgade 15,1
24 49 35 06
vera@noedskov.dk
   Lars Larsen Juhl
Æblehegnet 14
30 53 82 50
larsjuhl@hotmail.com
 
 
Birgitte Venø
Kongevej 50B, 1 tv
tlf. 74 42 35 13
E-mail: b.veno@ofir.dk
Gisela W. Mezghani
Nedervej 28, 6430 Nordborg
tlf. 74 42 72 55
E-mail: mezghani@apoteket.dk
Max Grube
Mølbjergvej 4
6340 Kruså
30 80 85 00
mail@maxgrube.dk
 

Ulla Harrison
Møllevang 3, 2. th
21 31 79 33
ulla.harrison@gmail.com

 

 

Kurt Philippsen
Peter Grausvej 3
20 29 06 56
kph2303@gmail.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsterne ved kirken (er fødte medlemmer af menighedsrådet)

   
Anders Raahauge
Mads Jakob Thorlund Jakobsen

Hauke Wattenberg

Merete Lei

Medlem uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant John Jensen