Menighedsrådets medlemmer
 

 
Formand for menighedsrådet
Ejler Skjerning
Lille Havstien 2 Augustenborg
tlf. 23 30 94 91
e-mail: fam.skjerning@hotmail.dk
Næstformand for menighedsrådet
Jes Nissen
Aprilvej 4
jettejes@bbsyd.dk
 
Kirkeværge
Ebbe Lintrup
Engelshøjgade 14
tlf. 74 42 43 60
E-mail: ebbelintrup@stofanet.dk
 
Kontaktperson
Jens Schultz-Hansen
Asylvej 7, 1.
tlf.74 42 08 09
E-mail: jsh1@mail.dk
 
Kasserer
Rolf Chr.Weber
Lysvang 18.
tlf.74 43 71 39
E-mail: rolf.weber@mail.dk

Vera Nødskov
Alsgade 15,1
24 49 35 06
vera@noedskov.dk
   Lars Larsen Juhl
Æblehegnet 14
30 53 82 50
larsjuhl@hotmail.com
 
 
Birgitte Venø
Kongevej 50B, 1 tv
tlf. 74 42 35 13
E-mail: b.veno@ofir.dk
Gisela W. Mezghani
Nedervej 28, 6430 Nordborg
tlf. 74 42 72 55
E-mail: mezghani@apoteket.dk
Max Grube
Mølbjergvej 4
6340 Kruså
30 80 85 00
mail@maxgrube.dk
 

Ulla Harrison
Møllevang 3, 2. th
21 31 79 33
ulla.harrison@gmail.com

 

 

Kurt Philippsen
Peter Grausvej 3
20 29 06 56
kph2303@gmail.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsterne ved kirken (er fødte medlemmer af menighedsrådet)

   
Anders Raahauge
Mads Jakob Thorlund Jakobsen

Hauke Wattenberg

Merete Lei

Medlem uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant John Jensen

 
 
 
 

Valgte på valgforsamlingen den 15.9.20

til Menighedsrådet i Sct. Marie sogn. 
Konstituerinede menighedrådsmøde den 26. november 2020

(alfabetisk rækkefølge)

Bert Glöcker

Birgitte Venø

Ejler Skjerning

Gisela Weber Mezghani

Irene Anni Liselotte Schmidt

Jens Schultz-Hansen

Jes Nissen

Lars Larsen Juhl

Lis Augustenborg

Rolf Christian Weber

Søren Balzer Hoppe

Vera Christine Nødskov

 

Valgte stedfortrædere.

Hanne Birgit Nordstrøm

Anne Steenfeldt

Lis Lissner

Renate Weber-Ehlers

Ebbe Lintrup