”Hurra, vi skal giftes – men hvordan bliver vi så det? ” Der er mange ting, der skal planlægges i forbindelse med et bryllup. Én af de vigtigste er det, som foregår i selve kirken. Her kommer en lille guideline

Finde en dato og tidspunkt

Bryllup finder typisk sted om lørdagen, og i Sct. Marie Kirke har vi tre forskellige tidspunker: kl. 13.30, kl. 15.00 og kl. 16.30. Ønskes vielse en anden dag, kontakt da præsten.

Anmeldelse af vielse

Når I har fundet et tidspunkt, hvor I ønsker at blive gift, kontakt da Kirkekontoret, som straks vil oprette en sag og føre jer ind i kalenderen, hvis der er ledigt. Kordegnen vil bede jer om jeres CPR-numre og kontaktoplysninger og spørge jer, hvilken præst I måtte ønske til at forestå vielsen. Det kan derfor være en god idé at komme til gudstjeneste for at høre og fornemme den enkelte præsts helt særlige stil.

Prøvelsesattest

For at en vielse kan finde sted, skal der udstedes en prøvelsesattest fra kommunen. Denne kan hentes på Borger.dk tidligst 4 mdr. før vielsen og skal sendes hurtigst muligt til kirkekontoret (se kontakt).

Vidner

Der skal altid være to vidner til en vielse. Vidnerne kan være gommens forlover, brudens far, eller andre, I ved, kommer til vielsen. Når I har valgt, hvem der skal være jeres vidner, skal I sende deres navne og adresser til Kirkekontoret.

Samtale med præsten

Et af højdepunkterne i bryllupsforberedelserne er samtalen med præsten. Her skal vi tale om, hvordan brylluppet foregår, hvad et ægteskab er for en størrelse, og hvorfor kirken er relevant i den forbindelse. Det er også her vi aftaler salmer og hvis I skulle have nogle særlige ønsker / indslag. Vielsessamtale finder typisk sted 1 mdr. før selve vielsen, så der på den ene side er tid til forberedelse og så vi på den anden side ikke når at glemme hinanden.

Særlige ønsker til indgangs- og udgangsmusik

Organisten vil altid spille noget, der passer til lejligheden, men nogle gange er der bare et stykke, som simpelthen SKAL med. Alt dette aftales med organisten efter samtalen med præsten.

Pyntning af kirken

Sct. Marie Kirke har ikke stolegavle, hvor der kan sættes lys eller buketter, men der vil være mulighed for at stille nogle buketter / lys i koret eller på alterskranken. Ønskes dette, kontakt da Kirketjeneren, som vil give nærmere oplysning om åbningstider m.m.

Bryllup

Selve brylluppet, kulminationen på alle forberedelserne forløber grundlæggende efter de for Folkekirken gældende forskrifter, men naturligvis med de lokale variationer